سفارش تبلیغ
صبا

تورو من چشم در راهم شباهنگام.

شدم دختری که با سکوتشـــــ سنگـــ ــــــر میگیره

کاش گـاهـے " مــــــرد" بـودم...?
مـے شُـد شـادے هـایـم را بــہ کوچــہ هـا بـریـزَم
و بـا صـداے بلـنـــد از تَــہ دل بخنـــدم
و هیـــچ مـاشیـنـے بـراے سـوار کردنـم تـرمُـز نمی کرد
اما از " زن " بـودنـم در ایـن سـرزمیـز گـاهـے سخـت گِلــہ دارم...

دخترتنها


دوشنبه 93/10/15 | 9:53 صبح | رهگذر | نظر

ghalebhaa