سفارش تبلیغ
صبا

تورو من چشم در راهم شباهنگام.

شدم دختری که با سکوتشـــــ سنگـــ ــــــر میگیره

دلــخــور کـہ میشَـوَم

بُــغــض میکنَـم

مے آیَـم پُــشــت صَفــحـہ ے مــآنـیتــورَم

کآمنــت میـنــویسَــم وَ صــورَتَــک میــگُذآرَم

صـورَتَکے کـہ میـخَنـدَد ":D"

وَ پُــشــتَـش قــآیــم میـشَـوَم

وَ فکر میکنے کـہ میــخَـنـدَم

وَ بــخـَـندے

اشکهــآیَم مے آیـَـند وَ مـَن

مُدآم بــآ صورَتـَک مَــجــآزے مـیخــَندَم

تــو کـہ میــخــَندے

بــآوَرَم مــیشـَوَد

شــآد میشَوَم

اشـکهــآیَـم روے گــونــہ ام مــیخـُش کــند.


یکشنبه 93/7/27 | 7:17 عصر | رهگذر | نظر

ghalebhaa